Pri pohľade späť na „Čínsku pláž“ o 30 rokov neskôr

Dráma ABC v hlavnej úlohe s Danou Delanyovou vykreslila pustošenie vietnamskej vojny očami žien za frontovou líniou.