3 dôvody, prečo „Ježiš: jeho život“ vychádza z iných biblických biopics

Z viacerých hľadísk až po nenáboženskú príťažlivosť.