Lauralee Bell sa pripája k V.C. Filmy zo série Andrews Landry Series na celý život

Herečka sa objaví v rubrike „Ruby“ a „Pearl in the Mist“.